Trygg rehabilitering i Skellefteå

OMT – en metod för rehabilitering

Har varken behandlingar eller ditt träningsprogram minskat dina symptom? På OMT Rehab i Skellefteå får du en undersökning som ger dig svar på varför du har ont och varifrån smärtan kommer. Funktionsdiagnosen följs av en adekvat, manuell behandling, riktad mot orsaken till dina besvär. Sjukgymnastlegitimationen garanterar professionell behandling och säker vård.


Vad är OMT?

Förkortningen står för Ortopedisk Manuell Terapi och är ett specialistområde inom sjukgymnastiken, för behandling och rehabilitering av akuta och långvariga smärttillstånd, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelsesystemet (det neuro-muskulo-skelettala systemet).OMT är en behandlingsform som anpassas till varje enskild patient, utifrån den grundläggande biopsykosociala modellen alltid med hänsyn till aktuell vetenskaplig och klinisk evidens. Enklare beskrivet är OMT baserat på en helhetssyn på människan, såväl kroppen som själen och övriga omständigheterna har stor betydelse för läkningsprocessen.Genom kliniskt resonemang och specifika åtgärder utformar vi en behandlingsplan efter just dig och dina besvär. Omhändertagandet inkluderar manuella undersökningar och behandlingstekniker samt funktionsträning.Forskning och klinisk erfarenhet visar entydigt att behandling riktad mot det s k perifera nervsystemet är mycket effektiv jämfört med andra behandlingsmetoder. Läs gärna mer om forskningen inom detta område här.


Boka din behandling här

Ring för tidsbokning! 0910-144 71