Smärtlindring genom sjukgymnastik i Skellefteå

Hos OMT Rehab i Skellefteå får du professionell hjälp med akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i rörelsesystemet genom OMT (Ortopedisk Manuell Terapi) sjukgymnastik. Undersökning och behandling sker med händerna och den är utformad speciellt för just dig och dina besvär.

Kvinna i vit badrock får behandling mot nacksmärta.

OMT-behandling

OMT är ett specialistområde inom sjukgymnastiken där behandlingen alltid baseras på en genomtänkt helhetssyn på människan. Den anpassas efter individens behov och omständigheter och hänsyn tas till såväl kropp som själ. Forskning och klinisk erfarenhet visar tydligt att behandling riktad mot det perifera nervsystemet är mycket effektiv jämfört med traditionella behandlingsmetoder – läs gärna mer på Neurodynamik/Spinal approach.

Behandlingen är effektiv och långtidsverkande. Den inte bara lindrar, utan den kan också ofta eliminera smärtan. Redan i själva undersökningen kan man fastställa orsaken till smärtan eller den nedsatta funktionen. I längden ger behandlingen en ökad livskvalitet

Massage på ben för behandling mot smärta.

OMT Rehab i Skellefteå

OMT Rehab ägs och drivs av Ulf Jönsson-Engelmark. Som legitimerad sjukgymnast med 22 års erfarenhet på området erbjuder han både privatpersoner och företag iSkellefteå med omnejd personligt anpassade smärtlindringsbehandlingar genom OMT-behandling.Genom kontinuerlig vidareutbildning håller sig Ulf uppdaterad på området och ger dig trygg och säker vård oavsett omfattningen av dina smärtproblem och neuromuskuloskelettala funktionsstörningar. Han ger dig svar på varför du har ont, varifrån smärtan kommer och du garanteras adekvat, manuell behandling riktad mot orsaken till dina besvär.

Ring för tidsbokning! 0910-144 71